เรื่องเล็กๆ จากคำถามซ้ำๆ บางเรื่อง..

จากต่างสถานะการณ์ กลับให้ผลลัพธ์..ไม่เหมือนกัน!!

แล้วคุณล่ะ... "ทนฟังคำถามเดิมๆ ซ้ำๆ จากคนที่เลี้ยงคุณมา ได้นานแค่ไหน?"

You can do it .. but.. i will show you!!

#พูดจาประสาอาร์ต