Wifi Free หรือ Free Wifi ตามร้านค้า ห้าง ร้านกาแฟ ที่สาธารณะ

ใช้บ่อยๆ ระวัง โดนเจาะมือถือ แอบโอนเงินในบัญชี หมดตรูด..นะค๊าฟฟ

มาดูวิธีการป้องกันตัวกัน ...

 

วิธีดู Green Bar คลิ๊กเลย https://youtu.be/_U7-VBBFPnw