เจ้าของบ้านแพ้...ทั้ง 3 กระดาน!!
แม่ทัพหัวเราะ
“555 แกเอาป้ายลงได้แล้ว”

แล้วแม่ทัพก็ไปออกรบด้วยความดีใจ ไม่นาน.. แม่ทัพรบชนะกลับมา
ผ่านมาที่เดิม ก็ยังเห็นป้ายแขวนอยู่ที่บ้านหลังเดิม...
แม่ทัพจึงเข้าไปหาเจ้าของบ้านและท้าดวลอีก
ปรากฎว่าครั้งนี้ แม่ทัพแพ้ทั้ง 3 กระดาน
แม่ทัพประหลาดใจมาก...ถามเจ้าของบ้านว่าเพราะอะไร?
เจ้าของบ้านตอบว่า
“ครั้งก่อน..ท่านมีภารกิจออกรบ..ข้าน้อยจะไม่ทำท่านเสียกำลังใจ
ท่านหมดขวัญกำลังใจไม่ได้...แต่ครั้งนี้..ท่านชนะกลับมา
ข้าน้อยก็ไม่ต้องออมมือแล้ว”

คนที่เก่งจริงในโลกนี้ คือ.. ชนะได้ แต่ไม่จำเป็นต้องชนะ มีใจกว้างขวางก็พอ
การใช้ชีวิตก็เหมือนกัน

เพราะบางสถานการณ์.. รู้ ไม่จำเป็นต้องพูด ไม่พูดใช่ว่าจะไม่รู้

และบางสถานการณ์.. กำลังใจสำหรับคนที่กำลังสู้ มีความสำคัญกว่า "ถูก" หรือ "ผิด"