Profile

การติดต่อ

name

E-Mail : art@artartberry.com

LINE : @artartberry (มี @ ด้วยนะครับ)

facebook : พูดจาประสาอาร์ต

Youtube : พูดจาประสาอาร์ต

Twitter : @artartberry

การศึกษา/อบรม/สัมนา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บันฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

- Delphi Programming Advance จาก Borland Training Thailand จาก อ.จิรายุ วิริยะพิบูล

- Ajax For Web Developer จาก IT Certification Co.,Ltd.

- การสร้างตลาดในอินเตอร์เนตด้วย Marketing 2.1 จาก Tarad.Com

- การสร้างตลาด Software as a service ด้วย Marketing 3.0 จาก คอร์ส สัมมนาพิเศษ Philip Kotler

- ถอดรหัสลับสมองเงินล้าน Secrets the millionaire mind ของ T.HarvEker จาก สถาบันธุรกิจฟรีเทรด

- การปรับตัวในยุค AEC จาก คอร์ส สัมมนาพิเศษ อ.วินิจฉัย พวงพุฒิ

- พูดให้ดัง ตังค์มาเอง จาก Beyondtraining

- จิตวิทยาการโน้มน้าวและจูงใจ จาก ผช.ศจ.ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม

- ปลุกยักษ์ จาก โค๊ชศิริลักษณ์

- ฯลฯ

SKILL

- พิธีกร

- วิทยากร

- facebook fanpage : พูดจาประสาอาร์ต แชร์เคล็ดลัพธ์การสร้าง Connection

- Youtube Channel : พูดจาประสาอาร์ต แชร์เคล็ดลัพธ์การสร้าง Connection

- Bloger : www.artartberry.com

- Web Maketing by Joomla

- Project Management

- Online Process Design

- Business Consulting & Design การบริหารระบบร้านค้าหลายสาขาด้วย Cloud Technology

- ตรวจประเมินกลุ่มสถาบัน ICT ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

งานสอน/วิทยากร

- C Programming - Basic

- Design & Develop Database Programming by Ms-Access

- Delphi Programming - Multi-Tire Expert by ASTA

- Delphi Basic, Client-Server, Multi-Tier and For Business System

- Design and Create CMS Web Packed (Joomla, VirtureMart, PHP-Nuke)

- Design and Create Webboard Packed (vBulletin,PHPBB, SMF, Kunena)

- System Analyze and Database Design - Basic for Microsoft Access

- System Analyze and Database Design - Advance for Microsoft SQL Server

- PL/SQL Programming for Oracle 10g

- Microsoft Excel for Business

- แนวคิดการจัดการ IQ EQ AQ SQ และ MQ เพื่อดึงศักยภาพตัวเอง

- ธรรมชาติของงานและเทรนด์ในอนาคต

- การปรับตัวธุรกิจก่อนเข้าสู่ยุค AEC

- Marketing Era 3.0 & Marketing Era 4.0 จาก Wellness สู่ AEC

- Software as a Product หรือ Software as a Service

- Income Stream : ภาษากระแสเงินสด

- ประวัติศาสตร์ของทรัพย์สิน ทรัพย์สินในอนาคต

- ธุรกิจไม้ล้มลุกกับธุรกิจไม้ยืนต้น กับทิศทางการตลาดของโลกในปัจจุบัน

- พื้นฐานความคิดเบื้องต้นสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ

- แนวคิดต่อการเผชิญปัญหาและอุปสรรค

- การใช้ระบบทำงานแทนอย่างมีประสิทธิภาพ

- ตั้งเป้าหมายยังไงไม่ให้ท้อ

งาน PM/Software

- Project Manager : เว็บไซต์โครงการคลินิกแก้หนี้ (www.คลินิกแก้หนี้.com) for ธนาคารแห่งประเทศไทย & SAM

- Project Manager : Intranet Mail Server

- Research Engineer : ระบบควบคุมมอเตอร์ด้วย Microcontroller

- System Analysis and Design : ระบบถ่ายโอนข้อมูลยอดขายและ Stock แบบ Real time ผ่าน Internet

- SAP Functional and Software Development for Business : ระบบ ERP ทรัพยากรบุคคล

- เจ้าของธุรกิจร้านอะไหล่มอเตอร์ไซด์ ออนไลน์ www.neolive-shop.com : การตลาดออนไลน์ รูปแบบ E-Marketing ทำตลาดด้วย Search Engine Marketing (SEM)

- System Analysis and Developer : ระบบบัญชี (เจ้าหนี้,ลูกหนี้,แยกประเภท), ระบบเช่าซื้อรถยนต์

- Project Manager & Consult : ธุรกิจรักษาความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี

- Project Manager & Support : ERP System ระบบการขายการผลิตแบตเตอรี่

- Project Manager & Developer : Point of Sale System for Dr.Battery

- Project Manager & Developer : NPL & NPA System

--- ระบบหลักประกัน

--- ระบบจัดเก็บหนี้/รับชำระเงิน

--- ระบบติดตามหนี้

--- ระบบฐานข้อมูลลูกหนี้

--- ระบบปรับโครงสร้างหนี้

--- ระบบรับซื้อรับโอนอสังหาริมทรัพย์

--- ระบบประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์

--- ระบบกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยอสังหาริมทรัพย์

--- ระบบบัญชีแยกประเภท

--- ระบบเจ้าหนี้/ลูกหนี้

--- ระบบข้อมูลกฎหมาย

--- ระบบรายงานสำหรับส่งหน่วยงานราชการและหน่วยงานภายนอก

--- ระบบบริการสำนักงานกฏหมายด้วย Android Application

- Project Manager & Developer : ERP System

--- ระบบรับสั่งงานการผลิต

--- ระบบบริหารคลังวัตถุดิบ

--- ระบบออกแบบสูตรการผลิต

--- ระบบข้อมูลการผลิต

--- ระบบตรวจสอบและควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ/การผลิต/สินค้า

--- ระบบคลังสินค้า

--- ระบบข้อมูลลูกค้า